TERMÉKKATEGÓRIÁK

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A T FLex Kft. ezúton tájékoztatja weboldala látogatóit, illetve szolgáltatásait igénybevevő felhasználóit adatvédelmi irányelveiről.
A látogató, felhasználó a szolgáltatások igénybevételével, illetve a weboldal látogatásával elfogadja a T FLex Kft. adatvédelmi irányelveit, hozzájárul adatkezelési gyakorlatához.

1. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

    T FLex Kft.
    Székhely: 2370 Dabas, Fő út 67.
    Adószám: 12939790-2-13
    Levélcím: 2370 Dabas, Fő út 67.
    Telefon: 06-29/560-720
    E-mail: info (kukac) mestervagyok.hu

2. A kezelt adatok: a Weboldal látogatásához nincs szükség adatszolgáltatásra, de a vásárláshoz, illetve a kényelmesebb vásárlás miatti regisztrációhoz már személyes adatok (név, e-mail cím, lakcím, szállítási cím, telefonszám, kapcsolattartó név, esetleg cégnév) megadása szükséges.

3. Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelésre a www.mestervagyok.hu látogatóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a látogatók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

4. Az adatkezelés célja: A felhasználó azonosíthatósága a rendelés teljesítéséhez, kiszállításához, illetve a vásárlással kapcsolatos egyéb célok miatt: lásd ügyfélkezelés. A felhasználó értesítése a webáruházzal, illetve a termékekkel kapcsolatos hírekről, információkról hírlevél formájában. Látogatottsági, látogatói statisztikák készítése, kizárólag saját, belső felhasználásra.

5. Az adatkezelés időtartama: A regisztráció során megadott adatok addig kerülnek tárolásra, ameddig a felhasználó azok törlését nem kéri. Ezzel párhuzamosan a webáruházban leadott megrendelésből készült számla adatai a hatályos számviteli törvényben meghatározott időszakra kerülnek tárolásra. A látogatottsággal kapcsolatos technikai adatokat (IP-cím, böngésző típusa, stb.) 1 évig tároljuk, ezt követően csak látogatottsági statisztikaként őrizzük meg őket.

6. Az adatokhoz hozzáférők köre: Az adatokhoz a T FLex Kft. mindenkori ügyvezetői férhetnek hozzá, akik eseti jelleggel felhatalmazást adhat az adatok hozzáférése kapcsán a társaság alkalmazottainak (munkavállalóinak) is. Ezen felül az adatokat harmadik személynek nem adjuk át, kivéve a kiszállítással foglalkozó alvállalkozókat, megbízottakat.

7. A felhasználó jogai, adatok helyesbítése, törlése, zárolása: A felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, illetve arról, hogy kik és milyen célból kapják meg adatait. A T FLex Kft. a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 15 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást. A felhasználó adatai törlését, helyesbítését, zárolását az első pontban megadott elérhetőségeken kérheti, melyeket a T FLex Kft. a lehető legrövidebb időn belül teljesít.

8. Jogérvényesítési lehetőségek: Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy a T FLex Kft. megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket a következő törvények tartalmazzák: 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól. A T FLex Kft. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

9. Anonim látogatóazonosító („cookie”) elhelyezése: Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

10. A Simple Pay online bankkártyás fizetést választva a Megrendelő elfogadja, hogy a T FLex Kft. (2370. Dabas, Fő út 67)  által a www.mestervagyok.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. A továbbított adatok köre: 

keresztnév
vezetéknév
email
telefonszám
számlázási név
számlázási irsz
számlázási város
számlázási utca
számlázási megye
számlázási ország

szállítási név
szállítási irsz
szállítási város
szállítási utca
szállítási megye
szállítási ország

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: http://simplepay.hu/vasarlo-aff

AJÁNLAT